درخواست مشاوره رایگان

همایش ثروتمندان اینترنتی

| از 0 نظر

در مرداد ماه 98 همایش ثروتمندان اینترنتی برگزار شد. با سخنرانی من و دوست عزیزم دکتر آرین اکبری و اجرای توانمند آقای شهریاری. حضور 800 نفر در همایش رایگانی که ایجاد کردیم دلگرمی بود برای اینکه بدونم 800 پتانسیل 800 ایده 800 علاقه مند به رشد وجود داره که میتونم در مسیر موفقیتشان راهنما باشم.

همایش ثروتمندان اینترنتی

 

همایش ثروتمندان اینترنتی

همایش ثروتمندان اینترنتی

همایش ثروتمندان اینترنتی

 

همایش ثروتمندان اینترنتی

 

همایش ثروتمندان اینترنتی

 

همایش ثروتمندان اینترنتی

 همایش ثروتمندان اینترنتی

 

همایش ثروتمندان اینترنتی

 

همایش ثروتمندان اینترنتی

 همایش ثروتمندان اینترنتی

ممکن است از این مطالب خوشتان بیایدنظر خود را بنویسید

ارسال نظر