مشاوره رایگان

کتاب ها

  4.0 | از 1 نظر
کتاب استارتاپ در 7 روز

کتاب استارتاپ در 7 روز

   مترجم/مولف: دکتر شمس الدین یوسفیان
انتشارات: ارشدان
  4.5 | از 2 نظر
 کتاب 6 راز موفقیت استارتاپ

کتاب 6 راز موفقیت استارتاپ

   مترجم/مولف: دکتر شمس الدین یوسفیان
انتشارات: ارشدان
  5.0 | از 1 نظر
کتاب مدرسه استارتاپ "ست گودین"

کتاب مدرسه استارتاپ "ست گودین"

   مترجم/مولف: دکتر شمس الدین یوسفیان
انتشارات: ارشدان
  4.0 | از 1 نظر
کتاب استارتاپ های بسیار موفق آمریکایی

کتاب استارتاپ های بسیار موفق آمریکایی

   مترجم/مولف: دکتر شمس الدین یوسفیان
انتشارات: ارشدان
  4.0 | از 1 نظر
کتاب استارتاپ 100 دلاری

کتاب استارتاپ 100 دلاری

   مترجم/مولف: دکتر شمس الدین یوسفیان
انتشارات: ارشدان
  5.0 | از 1 نظر
کتاب صندلی داغ "راهنمای مدیر عامل استارتاپ"

کتاب صندلی داغ "راهنمای مدیر عامل استارتاپ"

   مترجم/مولف: دکتر شمس الدین یوسفیان
انتشارات: ارشدان
آیتم در هر صفحه