در صورتی که بخواهید با جزیره کارآفرینی پیش نهاد همکاری بدهید، میتوانید یکی از فرم های زیر را تکمیل نمایید.

 


 

1- فرم درخواست هم تیمی

 • اگر  ایده دارید یا ندارید
 • اگر هم تیمی ندارید
 • میخواهید یک کسب و کار اینترنتی راه بیاندازید، ولی هیچ چیزی نمیدانید و هم تیمی هم ندارید و میخواهید در تیم استارتاپی قرار بگیرید.

میتوانید فرم هم تیمی را تکمیل نمایید

فرم درخواست هم تیمی

 


 

2- فرم درخواست استقرار یا شتابدهی توسط جزیره کارآفرینی

 • اگر ایده دارید
 • هم تیمی هم دارید (حداقل تیم دو نفره باید باشد)
 • دنبال سرمایه بذری یا اولیه هستید، جزیره کارآفرینی یک سرمایه گذار آنجل است.

میتوانید فرم استقرار و شتابدهی را تکمیل نمایید

فرم درخواست استقرار و شتابدهی

 


 

3- فرم درخواست همکاری به عنوان منتور

 • اگر تجربه کار در محیط استارتاپی دارید
 • اگر بوم کسب و کار را میشناسید
 • اگر تجربه بازاریابی و بازارشناسی را دارید

میتوانید فرم درخواست همکاری به عنوان منتور را تکمیل نمایید

فرم درخواست همکاری منتور

 


 

4- فرم درخواست سرمایه گذاری مرحله دوم

 • اگر استارتاپ موفق دارید
 • اگر در استارتاپ شما مدل درآمدری موفق به دست آمده است
 • اگر در استارتاپ خودتان کسب درآمد نمودید

میتوانید فرم درخواست سرمایه گذاری مرحله دوم را تکمیل نمایید

فرم درخواست سرمایه گذاری مرحله دوم

 


 

5- فرم درخواست پیوستن به شبکه سرمایه گذاران جزیره

 • اگر شما نیز مثل ما به دنیای آینده دیجیتال اعتقاد دارید میتوانید فرم زیر را تکمیل نمایید

فرم درخواست عضویت در شبکه سرمایه گذاران جزیره