درخواست مشاوره رایگان

می تونید تصور کنید که قادر به انجام چه کاری هستین؟

| از 0 نظر

از شما میخوام تمام ارتباط های خوبی که داشتید رو تصور کنید، حالا به ارتباط های خوبی که دیگران در اینجا داشتند فکر کنید
اگر ما به ارتباط های خوبی که دیگران در اینجا داشتند دسترسی داشتیم، می تونید تصور کنید که قادر به انجام چه کاری بودید؟

ممکن است از این مطالب خوشتان بیایدنظر خود را بنویسید

ارسال نظر