درخواست مشاوره رایگان

چقدر باهوش هستید؟

چقدر باهوش هستید؟

در کارآفرینی روش کار با همکاران و کارمندان یکی از دلایل موفقیت کارآفرین خواهد بود هر اندازه توانمند و باهوش باشی اما در کسب و کارت طریقه برخورد مناسب با کارکنان را ندانی محکوم به شکست خواهی بود

بیشتر بخوانید