مشاوره رایگان

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی از استخدام تا نگهداشت و فرهنگ سازمانی

آنچه می آموزید

مدیریت منابع انسانی از استخدام تا نگهداشت و فرهنگ سازمانی

ویدئوی معرفی دوره

Team

مدیریت منابع انسانی

سفارش آنلاین دوره

نظر خود را بنویسید

ارسال نظر

جهت ثبت نام در دوره کلیک نمایید

سفارش آنلاین دوره