مشاوره رایگان

دپارتمان مهارت های اجتماعی

زیر ساخت فروش، کارآفرینی، زندگی زناشویی، زندگی اجتماعی و خیلی چیز های دیگر مهارتهای اجتماعی است. توجه ویژه به این قسمت باعث می شود تا بقیه بخش ها با سرعت بیشتری رشد کنند. در این دپارتمان تلاش شده تا با تمرکز بر کاربرد مهارت های اجتماعی در شرکت دوره ها طراحی شوند.

دپارتمان مهارت های اجتماعی

دپارتمان های آموزشی

دپارتمان کارآفرینی اینترنتی|جزیره کارآفرینی
مشاهده تمامی دوره های
دپارتمان کارآفرینی اینترنتی
دپارتمان فروش و بازاریابی|جزیره کارآفرینی
مشاهده تمامی دوره های
دپارتمان فروش و بازاریابی
دپارتمان دیجیتال مارکتینگ|جزیره کارآفرینی
مشاهده تمامی دوره های
دپارتمان دیجیتال مارکتینگ
دپارتمان مهارت های اجتماعی|جزیره کارآفرینی
مشاهده تمامی دوره های
دپارتمان مهارت های اجتماعی
طراحی|جزیره کارآفرینی
مشاهده تمامی دوره های
طراحی