درخواست مشاوره رایگان

لین استارتاپ افغان ترانسلیت

خدمات تایپ، ترجمه و تز

توضیحات

نام استارتاپ به لاتین:                           Afghan Translate


 نام حقوقی                                         موسسه کارآفرین افغان


نوع خدمات یا محصول:                        تایپ، ترجمه و تز


 نوع کسب و کار:                                 B2B & B2C


مکان:                                                کابل- افغانستان


 رقبای برتر:                                          ندارد


 اسامی تیم:                                        بنیانگذاران: دکتر شمس الدین یوسفیان، دکتر هادی توکلی و محمد رفعت

                                                        مدیر تولید: سیامک ناقل
                                                        مدیر فروش: مسعود شیدایی

                                                        مدیر منابع انسانی: حکمت راستین

                                                        مدیر فروش: محمد رفعت

                                                        امور حقوقی: دکتر هادی توکلی


زمان شروع استارتاپ:                          1397


سرمایه اولیه یا بذری:                          50 میلیون تومان توسط بنیانگذاران


جذب سرمایه برای رشد:

راند A:                                              قصد جذب سرمایه ندارد
راند B:                                              ---
راند C:                                              ---


در مورد "افغان ترانسلیت":                    یک لین استارتاپ هست و سفارش آنلاین تایپ  و ترجمه و تز  در افغانستان می پذیرد. باتوجه به زبان مشترک از نیرو های دور کار "ایران تایپیست" برای کنترل این لین استارتاپ استفاده شد. 


نظر خود را بنویسید

ارسال نظر