مشاوره رایگان

پروفایل استاد دکتر آرین اکبری

سوابق کاری دکتر آرین اکبری

  • بنیانگذار استارتاپ شهر کاغذ دیواری
  • بنیانگذار ژنتیک موفقیت در ایران
  • عضو شورای سیاست گذاری جزیره کارآفرینی

تخصص دکتر آرین اکبری

  • دکتری تخصصی ژنتیک
  • مدیریت منابع انسانی

ویژگی های تدریس دکتر آرین اکبری

  • مدرس بیش از 5000 دانشجوی دکتری
  • مولف بیش از 14 کتاب

پروفایل سایر اساتید