مشاوره رایگان

پروفایل استاد مهندس سیامک ناقل

دوره های غیر حضوری مهندس سیامک ناقل

سوابق کاری مهندس سیامک ناقل

  • مدرس دوره های HTML، CSS، JScript
  • مدرس ASP.NET
  • هم بنیانگذار استارتاپ مامی فود
  • مدیر فنی استارتاپ ایران تایپیست

تخصص مهندس سیامک ناقل

  • برنامه نویس تحت وب و اپلیکیشن
  • مدیر فنی تیم برنامه نویسی
  • UI Designer

ویژگی های تدریس مهندس سیامک ناقل

  • مدرس دوره های روانشناسی یونگ
  • مدرس دوره های برنامه نویسی تحت وب
  • مدرس دوره آموزش طراحی سایت بدون برنامه نویسی

پروفایل سایر اساتید