درخواست مشاوره رایگان

ایونت منتورینگ جزیره کارآفرینی در کشتی

| از 0 نظر

از نظر من خلاقیت و انرژی درونمایه اصلی یک استارتاپ و استارتاپی هست برای همین دوست داشتم جلسه منتورینگی که در ادامه کارگاهها داشتیم را به شکل متفاوتی برای اولین بار در ایران برگزار کنیم و نتیجه شد یک روز عالی استارتاپی با حضور 6 تیم که از کارگاهها شکل گرفتن و 30 منتور مجرب که بیزینس پلن تیم ها را بررسی کردن. نتیجتا 2 ساعت عالی و پرباری را وسط دریا در شمال ایران داشتیم. از نظر تیم ها همین ایده هم درسی برای اونها بود تا ذهنشان را باز کنند، روتین ها را کنار بزارن و همیشه دنبال خلاقیت برای کسب و کارشان باشن

ایونت منتورینگ جزیره کارآفرینی در کشتی

 

ایونت منتورینگ جزیره کارآفرینی در کشتی

 

ایونت منتورینگ جزیره کارآفرینی در کشتی

 

ایونت منتورینگ جزیره کارآفرینی در کشتی

 

ایونت منتورینگ جزیره کارآفرینی در کشتی

 

ایونت منتورینگ جزیره کارآفرینی در کشتی

 

ایونت منتورینگ جزیره کارآفرینی در کشتی

 

ایونت منتورینگ جزیره کارآفرینی در کشتی

 

ایونت منتورینگ جزیره کارآفرینی در کشتی

 

ایونت منتورینگ جزیره کارآفرینی در کشتی

 

ایونت منتورینگ جزیره کارآفرینی در کشتی

 

ایونت منتورینگ جزیره کارآفرینی در کشتی

 

ایونت منتورینگ جزیره کارآفرینی در کشتی

 

ایونت منتورینگ جزیره کارآفرینی در کشتی

 

 ایونت منتورینگ جزیره کارآفرینی در کشتی

 

 ایونت منتورینگ جزیره کارآفرینی در کشتی

 

ممکن است از این مطالب خوشتان بیایدنظر خود را بنویسید

ارسال نظر