درخواست مشاوره رایگان

چرا افراد کارآفرین میشوند؟

| از 0 نظر

چرا افراد کارآفرین میشوند؟

نمی توانند زیر دست رئیس باشند

از یکنواختی خسته شدند

بسیار خلاق هستند

در تکاپوی آزادی و مستقل بودن هستند

بلند پرواز و بسیار مشتاق هستنددکتر شمس الدین یوسفیان

ممکن است از این مطالب خوشتان بیایدنظر خود را بنویسید

ارسال نظر