درخواست مشاوره رایگان

استقامت کن

| از 0 نظر

ثروتمند شدن آسان است اگر استقامت کنی بزرگترین کارآفرینان به این دلیل موفق شدند که ناامید نشده و در برابر هر چالشی استقامت کردند
اگر در برابر وضع موجود استقامت نکنید، هرگز به آنچه می خواهید، در زندگی دست نخواهید یافت. 

ثروتمندان اینترنتی

ممکن است از این مطالب خوشتان بیایدنظر خود را بنویسید

ارسال نظر