درخواست مشاوره رایگان

وجودت گرانبهاست

| از 0 نظر

تلاش کن تا اگر نمیتوانی دنیا را تغییر دهی بتوانی در اشخاص و دنیایشان تغییر ایجاد کنی، با انگیزه، با آموزش، با حمایت
ممکن است نتوانید تغییری در جهان ایجاد کنید، اما می توانید تغییری در دنیای یک شخص ایجاد کنید.

ممکن است از این مطالب خوشتان بیایدنظر خود را بنویسید

ارسال نظر