درخواست مشاوره رایگان

بخند

| از 0 نظر

موفق شو و بخند به همه کسانی که یک روزی به تو میخندیدند سکوت کن و اجازه بده موفقیت به جای تو صحبت کند. یکی از ویژگی های افراد موفق انرژی مثبت و خوشبینی آنان به اتفاقات افتاده و یا پیش رو است. پس بخند تا موفق شوی

کارآفرین سریالی

ممکن است از این مطالب خوشتان بیایدنظر خود را بنویسید

ارسال نظر