درخواست مشاوره رایگان

دانشگاه یا کار؟

| از 0 نظر

دانشگاه بریم یا کسب و کار را بندازیم؟ آموزش تخصص بهتره یا آموزش علم؟ یادت باشه هرچیزی را میشه رایگان یاد گرفت
من فکر می کنم که اساسا دانشگاه ها برای تفریح و اثبات این موضوع هستند که شما می توانید کارهای عادی و روزمره خود را انجام دهید. اما برای یادگیری نیستند. شما می توانید هر چیزی را به طور رایگان یاد بگیرید.

ممکن است از این مطالب خوشتان بیایدنظر خود را بنویسید

ارسال نظر