درخواست مشاوره رایگان

سحرخیز باش تا کارآفرین شوی

| از 0 نظر

یکی از شخصیتهای بارز کارآفرینان سحرخیزیست. برای کارآفرین شدن و راه اندازی کسب کار زمان باید برایت طلا باشد و صبح ها برایت حیاتی

 

کارآفرین برتر

ممکن است از این مطالب خوشتان بیایدنظر خود را بنویسید

ارسال نظر