مشاوره رایگان

6 عادت افراد شاد

5.0| از 2 نظر

6 عادت افراد شاد:

خودنمایی نکنید.

به افراد کم بضاعت کمک کنید.

حرفای پوچ را نادیده بگیرید.

بیشتر بخندید.

هروز به یادگیری بپردازید.

کمتر صحبت کنید.

 

استارتاپ

ممکن است از این مطالب خوشتان بیایدنظر خود را بنویسید

ارسال نظر

سوگند بهرفر

سوگند بهرفر | 9/15/2021 11:29:41 AM

خداروشکر من جز افراد شاد محسوب میشم😃

مهرسا نجاتی

مهرسا نجاتی | 11/9/2021 11:38:19 AM

خیلی رو خودم کار کردم که جز این دسته باشم