درخواست مشاوره رایگان

6 عادت افراد شاد

| از 0 نظر

6 عادت افراد شاد:

خودنمایی نکنید.

به افراد کم بضاعت کمک کنید.

حرفای پوچ را نادیده بگیرید.

بیشتر بخندید.

هروز به یادگیری بپردازید.

کمتر صحبت کنید.

 

استارتاپ

ممکن است از این مطالب خوشتان بیایدنظر خود را بنویسید

ارسال نظر