مشاوره رایگان

خواست همه ما بازگشت به دوران قبل از کرونا است

5.0| از 1 نظر

 خواست همه ما بازگشت به دوران قبل  از کرونا است ، اما یک بخشی وجود داشت که اومیدوارم هرگز به آن قسمت برنگردیم.رضایت ما از پاندمی ها ما می توانیم از شیوع بیماری عفونی فراتر برویم، من بر این باورم که در پاندمی بعدی می توانیم از سیستم های جامع تشخیص بیماری بهره مند شویم، این سیستم به سرعت مستقر شده، هزینه های ناچیزی دارند و در هفته از 20% کل جمیعت آزمایش می گیرند

ممکن است از این مطالب خوشتان بیایدنظر خود را بنویسید

ارسال نظر

سهیل عزیزی

سهیل عزیزی | 9/14/2021 10:39:22 AM

عالیه 👌🌸