درخواست مشاوره رایگان

ایونت منتورینگ جزیره کارآفرینی در کشتی

ایونت منتورینگ جزیره کارآفرینی در کشتی

از نظر من خلاقیت و انرژی درونمایه اصلی یک استارتاپ و استارتاپی هست برای همین دوست داشتم جلسه منتورینگی که در ادامه کارگاهها داشتیم را به شکل متفاوتی برای اولین بار در ایران برگزار کنیم و نتیجه شد یک روز عالی استارتاپی با حضور 6 تیم که از کارگاهها شکل گرفتن و 30 منتور مجرب که بیزینس پلن تیم ها را برر

بیشتر بخوانید